Systemair förstärker organisationen för framtiden och förändrar koncernledningen

december 9, 2021, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 9 december 2021

Systemair befinner sig i en expansiv fas med fokus på lönsamhet och ökad tillväxt. Efterfrågan i världen ökar på såväl energibesparande och effektiva produkter som på bra ventilation för att minska smittspridningen. Det i kombination med de initiativ som flera länder och regioner lanserat i form av återhämtningsfonder till följd av pandemin innebär en mycket gynnsam marknad för koncernen. Som en del av koncernens framtida satsning har två nyanställningar genomförts inom strategiskt viktiga verksamhetsområden.

Anders Gustafsson, ny Vice President Global Supply Chain med ansvar för hela försörjningskedjan inklusive produktion, inköp, logistik och teknik. Han har en bakgrund från bl.a. Konecranes med ansvar för global tillverkning och distribution samt från Atlas Copco som VP Manufacturing med ansvar för 14 fabriker. Anders tillträder sin tjänst i februari 2022.

Janni Weber, ny Vice President M&A med ansvar för förvärv, företagsintegration och affärsutveckling. Janni har en bakgrund inom Sandvik Coromant med ansvar för strategi och förvärv inklusive integration. Han har byggt upp en ny funktion för att hantera strategiska utsikter, marknads- och branschanalyser. Janni tillträder i februari 2022.

Anders och Janni kommer med sina djupa erfarenheter och breda kompetenser att stärka oss inom två strategiskt viktiga områden. Med den nya koncernledningen på plats kan vi fortsätta vår framgångsrika utveckling av koncernen, säger Roland Kasper, CEO, Systemair.

Från den 1 februari 2022 kommer den nya koncernledningen i Systemair att bestå av Anders Gustafsson - VP Global Supply Chain, Janni Weber – VP M&A, Björn-Osvald Skandsen - VP Marketing, Olle Glassel - VP Sales,
Anders Ulff – CFO och Roland Kasper – CEO.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.