Systemairs omsättning och resultat för fjärde kvartalet förväntas överstiga marknadens förväntningar

maj 28, 2021, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 28 maj 2021

Systemair förväntas rapportera en omsättning och ett resultat för fjärde kvartalet som är över marknadens förväntningar och föregående års utfall.

Omsättningen förväntas uppgå till 2 208 Mkr (2 031) och den organiska tillväxten till 17,1 procent.

Det justerade rörelseresultatet för fjärde kvartalet förväntas uppgå till 209 Mkr (94). Rörelseresultatet (EBIT) förväntas uppgå till 173 Mkr (56) varav nedskrivningar av goodwill preliminärt uppgår till -36 Mkr (-38). Justerad rörelsemarginal förväntas uppgå till 9,4 procent (4,6).

Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med ordinarie bokslutskommuniké den 10 juni.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 28 maj 2021.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2019/20 och har idag cirka 6 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 11 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.