Systemairs rapport för det fjärde kvartalet presenteras den 10 juni

juni 7, 2021, 16:24

Pressmeddelande 7 juni 2021

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q4 för räkenskapsåret 2020/21 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 10 juni 2021.

En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 10 juni 2021. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

För att delta i telefonkonferensen:

Ring +46 8 566 426 51 alt. 0200 883 685 och uppge kod 36286000# några minuter före start.

Presentationen publiceras på group.systemair.com

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2019/20 och har idag cirka 6 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 11 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.