Italienska myndigheter har godkänt Systemairs förvärv av SagiCofim S.p.A.

maj 30, 2022, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 30 maj 2022

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelade den 7 april 2022 att man tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det italienska bolaget SagiCofim S.p.A. Köpet har nu godkänts av de italienska myndigheterna och slutförande av transaktionen är beräknad inom 10 arbetsdagar.

SagiCofim är en ledande internationell leverantör med lång erfarenhet inom filtrering och luftdistribution. I bolagets helägda produktionsanläggning i Cernusco sul Naviglio, Milano, tillverkas högeffektiva luftfilter av HEPA och ULPA klass. I Sondrio i Valtellinadalen äger bolaget 50% av EFFEBI SRL som tillverkar produkter för luftdistribution.

Bolagens konsoliderade omsättning under 2021 uppgick till cirka 36 miljoner euro med ett EBITDA resultat på 4,0 miljoner euro. Bolagen har cirka 200 anställda. Slutförande av transaktionen är beräknat inom 10 arbetsdagar.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal aktiva bolag.