Systemair AB delårsrapport Q1 2022/23

augusti 25, 2022, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 25 augusti 2022

Första kvartalet, maj – juli 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 24,4 procent till 2 849 Mkr (2 290).
  • Den organiska tillväxten uppgick till +14,3 procent (+13,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 270 Mkr (210).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (9,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 217 Mkr (157).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr (0,75).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65 Mkr (+159).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Systemairs räkenskapsår inleddes med ett starkt första kvartal. Omsättningen ökade med 24,4 procent (9,1) och rörelseresultatet förbättrades med 29 procent till 270 mkr (210). Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (9,2). Försäljningen av våra produkter och lösningar är fortsatt god med en organisk tillväxt på 14,3 procent (13,3).”

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 13:00 (CET) den 25 augusti 2022.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.