Systemair AB delårsrapport Q2 2022/23

december 8, 2022, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 8 december 2022

Andra kvartalet, augusti – oktober 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 26,3 procent till 3 037 Mkr (2 404).
  • Den organiska tillväxten uppgick till +14,8 procent (+9,1).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 297 Mkr (250). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 120 Mkr (238) och inkluderar nedskrivningar av den ryska verksamheten om totalt -168 Mkr och justeringar för hyperinflationsberäkning om totalt -9 Mkr.
  • Justerad rörelsemarginal uppgick till 9,9 procent (10,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 39,4 Mkr (154).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (0,74).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +203 Mkr (+81).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Systemairs andra kvartal visar på fortsatt god tillväxt där omsättningen ökade med 26,3 procent och det justerade rörelseresultatet förbättrades med 19 procent till 297 Mkr (250). Under kvartalet har en nedskrivning av ryska verksamheten genomförts om 168 Mkr. Vidare har den turkiska verksamheten justerats för hyperinflation vilket ger en negativ effekt på rörelseresultatet om 9 Mkr. Omsättningen under kvartalet översteg för första gången 3 miljarder.”

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 8 december 2022.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.