Systemair AB delårsrapport Q3 2021/22

mars 10, 2022, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 10 mars 2022

Tredje kvartalet, november 2021 – januari 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 13,7 procent till 2 278 Mkr (2 004).
  • Den organiska tillväxten uppgick till +11,8 procent (+1,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 131 Mkr (108).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 procent (5,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 95 Mkr (71).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (0,33).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 Mkr (245).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Vi är nöjda med en fortsatt god organisk tillväxt om 11,8 procent givet rådande komponentbrister och hög sjukfrånvaro på grund av Omikron. Trots det gick brutto-marginalen endast ner något i kvartalet till 33,3 procent (33,6). Rörelseresultatet ökade till 131 Mkr (108) och rörelse-marginalen förbättrades till 5,8 procent (5,4).”

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 10 mars 2022.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.