Systemair avyttrar sin kommersiella luftkonditioneringsverksamhet till Panasonic

november 17, 2022, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande, 17 november 2022

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), en ledande global tillverkare inom ventilation och kommersiell luftkonditionering, har ingått ett avtal med Panasonic Corporations Heating & Ventilation A/C Company med avsikt att avyttra Systemairs luftkonditioneringsverksamhet till ett bolagsvärde om 100 miljoner euro på kassafri och skuldfri bas.

Ett avtal har ingåtts om att sälja alla utestående aktier i Systemair S.r.l. och Tecnair S.p.A. i Italien, och i sinom tid kommer även luftkonditioneringsverksamheten i Systemair GmbH i Tyskland att avyttras. Överföringen av försäljningsanställda från Systemair GmbH är föremål för HR-konsultationer i Tyskland. Panasonic har dessutom erbjudit Systemair att förvärva alla utestående aktier i Systemair AC SAS, dock beroende av en option som skulle kunna utövas av Systemair efter samråd med arbetstagarrådet i Frankrike.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden, nödvändiga arbetsrättsliga konsultationer och standardvillkor för avslut, vilket beräknas till första halvåret 2023.

Luftkonditioneringsverksamhetens omsättning för rullande tolv månader, 1 augusti 2021–31 juli 2022, uppgick till 69 miljoner euro med en vinstmarginal som ligger under Systemairs ABs genomsnittliga vinstmarginal. Luftkonditioneringsverksamheten inom Systemair sysselsätter cirka 400 heltidsanställda.

Roland Kasper, VD och koncernchef för Systemair, säger:Under åren har vi samarbetat med Panasonic inom kommersiell luftkonditionering och har, utöver en djup förståelse för vår partners företagskultur och styrkor, även byggt upp en god relation. Vi fattade beslutet att sälja luftkonditioneringsverksamheten i Italien och Tyskland, och kommer även att sälja luftkonditioneringsverksamheten i Frankrike. Orsaken är att vi är övertygade om att fokusering på vår kärnverksamhet, ventilation, kommer att stärka vårt erbjudande till våra kunder, vilket ligger i linje med vår strategi. Systemair strävar efter att vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder. Det ska vi vara genom att fortsätta att tillhandahålla förstklassiga ventilationsprodukter, värmepumpar och integrerade värmepumpslösningar i våra ventilationssystem. Vi är mycket glada över ett långsiktigt avtal med Panasonic om leverans av kommersiella luftkonditioneringsapparater vilket innebär att vi kommer fortsätta att stödja våra nuvarande och framtida kunder och ytterligare stärka vårt partnerskap.”

Panasonics Heating & Ventilation A/C Company är ett ledande företag inom inomhusluftkvalitet, vilket omfattar ventilationsfläktar och luftrenare, samt inom luftkonditionering för bostäder och kommersiella fastigheter.

VD Masaharu Michiura från Heating & Ventilation A/C Company förklarar:Vi ingick en affärsallians med Systemair under 2019 för att börja köpa kommersiella luftkonditioneringsapparater. Vi har utökat samarbetet genom att till exempel sälja våra luft/vattenvärmepumpar för bostäder i kombination med Systemairs totala värmeväxlare. Genom att kombinera Systemairs teknik för kommersiell luftkonditionering med vår inverter- och energisparteknik kommer vi att kunna erbjuda våra kunder de mervärdeslösningar som de efterfrågar. Vi är mycket glada över att kunna hjälpa våra kunder genom att teckna ett långsiktigt leveransavtal med Systemair och fördjupa vårt partnerskap ytterligare.”

Den planerade transaktionen kommer att förbättra Systemair AB:s vinstmarginal och resultera i en beräknad kapitalvinst om cirka 45 miljoner euro.

För mer information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, SE-739 30 Skinnskatteberg, +46 222 440 00, group.systemair.com

Konferenssamtal
Systemair AB kommer att hålla en telefonkonferens för finansanalytiker och investeringsexperter kl. 10.00 CET den 17 november 2022. Roland Kasper, VD, och Anders Ulff, CFO, kommer att vara värdar för samtalet.

För att delta i telefonkonferensen: Ring 010-884 80 16 eller ring internationellt +44 20 3936 2999 och ange kod 148428 några minuter före start. Presentationen publiceras på group.systemair.com.

Obs! Denna informationen är sådan information som Systemair AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.00 (CET).

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har för närvarande cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har tillväxten varit i genomsnitt 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemairs aktier har varit noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm sedan oktober 2007 och handlas idag på Large Cap-listan. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.