Systemair förvärvar SagiCofim S.p.A.

april 7, 2022, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 7 april 2022

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat samtliga aktier i det italienska bolaget SagiCofim S.p.A. SagiCofim är en ledande internationell leverantör med lång erfarenhet inom filtrering och luftdistribution. I bolagets helägda produktionsanläggning i Cernusco sul Naviglio, Milano, tillverkas högeffektiva luftfilter av HEPA och ULPA klass. I Sondrio i Valtellinadalen äger bolaget 50% av EFFEBI SRL som tillverkar produkter för luftdistribution. Den italienska marknaden utgör cirka 75 procent av bolagens omsättning, resterande går på export främst inom Europa.

SagiCofim har två divisioner där cirka 60 procent av verksamheten omfattar tillverkning av luftfilter för t ex sjukvård, läkemedelsindustri, marina applikationer och energisektorn. I den delägda produktionsanläggningen i Sondrio tillverkas luftdistributionsprodukter. Bolagens konsoliderade omsättning under 2021 uppgick till cirka 36 miljoner euro med ett EBITDA resultat på 4,0 miljoner euro. Bolagen har cirka 200 anställda. Transaktionen kräver godkännande från italienska myndigheter och tillträde är beräknat till slutet av Maj månad 2022. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 33,6 miljoner euro på skuldfri bas.

"SagiCofims produktion av luftfilter utökar Systemairs produktprogram. Våra luftbehandlingsaggregat för sjukhusmiljöer och Sagicofims filterlösningar för operationssalar kompletterar varandra. Produkterna för luftdistribution stärker Systemair inom produktområdet och vi ser betydande synergier.", säger Systemairs VD och koncernchef Roland Kasper.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.