Systemairs valberedning

februari 25, 2022, 15:30
Regulatory information

Pressmeddelande 22 februari 2022

Vid årsstämman den 25 augusti 2021 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari 2021. 

Härmed meddelas att efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i valberedningen. Den fjärde största ägaren Alecta har därför kontaktats. Valberedningen har utsetts att bestå av nedanstående personer: 

  • Gerald Engström, Färna Invest AB
  • Lennart Francke (Valberedningens ordförande), Swedbank Robur Fonder
  • William McKechnie, Alecta 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan lämpligen skicka e-post till Anders Ulff, CFO Systemair AB, anders.ulff@systemair.se. 

Årsstämma hålls den 25 augusti 2022, klockan 15.00 i Skinnskatteberg.

 

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 70 519 00 01

Roland Kasper, CEO, +46 73 94 40 13

Anders Ulff, CFO, +46 70 577 40 09 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.