Ventilationsbolaget Systemair avbryter sina leveranser till Ryssland och Belarus

mars 4, 2022, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 4 mars 2022

Systemair har sedan 1990 verksamhet i Ryssland. Bolagets försäljning i Ryssland och Belarus motsvarar ca 4,5% av koncernens omsättning. På grund av den geopolitiska situationen i Ukraina, Ryssland och Belarus avbryter Systemair tills vidare alla leveranser till Ryssland och Belarus.

Våra tankar finns med våra anställda, deras familjer, våra kunder och partners i och utanför Ukraina. Vi följer utvecklingen på daglig bas, och vi hoppas på en snar lösning av den konflikt som råder.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.