Systemair AB delårsrapport Q2 2023/24

december 7, 2023, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 7 december 2023

Andra kvartalet, augusti – oktober 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 4,9 procent till 3 186 Mkr (3 037) trots den tidigare avyttringen av luftkonditioneringsverksamheten vilken omsatte 166,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Den organiska tillväxten uppgick till +5,1 procent (+14,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 322 Mkr (120).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 procent (3,9). Föregående års rörelseresultat inkluderade bland annat nedskrivning av den ryska verksamheten om totalt -168 Mkr. Justerat för nedskrivningen så uppgick rörelsemarginalen förra året till 9,5 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 246 Mkr (39).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,18 kr (0,21).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +433 Mkr (203).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

”Systemairs andra kvartal visar på fortsatt tillväxt där omsättningen ökade med 4,9 procent. Justerat för förgående års avyttrade luftkonditioneringsverksamhet och förvärv så uppgick tillväxten till 5,1 procent i kvartalet. Rörelseresultatet i perioden förbättrades med 12 procent till 322 Mkr (288).”

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

 

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 7 december 2023.

 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.