Systemair åtar sig att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål (science-based targets)

april 13, 2023, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 13 april 2023Systemair har höjt sin ambition i det pågående arbetet att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten såväl som i värdekedjan. Det innebär ett åtagande att sätta vetenskapligt baserade mål genom Science Based Targets initiative (SBTi).

Fastighetssektorn står för nästan 40% av de globala koldioxidutsläppen. Systemairs produkter spelar en viktig roll i energieffektivisering av fastigheters värme- och ventilationssystem och bidrar därmed till minskade koldioxidutsläpp. Ett exempel är våra luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning med hög verkningsgrad som återvinner energin i den uppvärmda frånluften och överför den till den kalla tilluften. Den här typen av energibesparing gör en viktig skillnad för att minska utsläppen från fastighetssektorn. Systemair har höga ambitioner att även minska andra utsläpp i värdekedjan.

Systemair har minskat sina utsläpp från den egna verksamheten (scope 1 & 2) under flera år och kommer att arbeta för fortsatta minskningar. Nu utökas arbetet med att kartlägga och förstå de utsläpp som finns utanför vår verksamhet i andra delar av värdekedjan (scope 3), för att kunna sätta vetenskapligt baserade mål på både kort (ca 2030) och lång sikt (s.k. netto-noll mål).

Science Based Targets initiative (SBTi) är en global organisation som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Syftet är att påskynda företag världen över att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).


För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, +46 222 440 00, group.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.