Systemair avvecklar Menergas produktion i Tyskland

november 8, 2023, 12:00
Regulatory information

Pressmeddelande 8 november 2023

Systemair har beslutat att avveckla Menergas produktion i Muelheim an der Ruhr, Tyskland, under 2024. Fabriken tillverkar idag högeffektiva ventilationsaggregat för simhallar,
äventyrsbad och lågenergibyggnader.

Produktionen i Muelheim an der Ruhr kommer att avvecklas och parallellt kommer Systemairs befintliga högeffektiva anläggning i Maribor, Slovenien att öka produktionen av Menergas produkter. Processen beräknas slutföras under 2024. Kvar i Muelheim an der Ruhr blir produktutveckling, försäljning och support. Serviceverksamheten som är omfattande blir kvar oförändrad. Strukturförändringen medför en kostnad om cirka 125 miljoner kronor avseende avgångsvederlag och nedskrivningar av tillgångar vilket kommer att belasta rörelseresultatet för tredje kvartalet 2023. I samband med produktionsflytten ses även produktsortimentet över och uppgraderas till en ny gemensam teknisk plattform. 

Omstruktureringen väntas generera årliga kostnadsbesparingar om minst 70 miljoner kronor med full effekt från räkenskapsåret 2025/26.

 

”Beslutet att utöka produktionen i Slovenien görs för att effektivisera och modernisera Menergas produktion. Menergas kundanpassade lösningar kommer att produceras på Systemairs nyutvecklade tekniska plattform.”, säger Roland Kasper, CEO på Systemair.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.