Systemair förvärvar Group SCS

mars 15, 2023, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 15 Mars 2023

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat UK-baserade SCS Engineering Ltd, och dess dotterbolag Smoke Control Services Ltd, tillsammans Group SCS.

Group SCS är en ledande leverantör inom produkter för brandgasevakuering för bostäder och kommersiella byggnader i Storbritannien. Med huvudkontor i Cardiff, monteringsfabrik i Dorset och kontor i London och Portsmouth, sysselsätter koncernen 57 heltidstjänster och hade intäkter på cirka 12 MGBP under 2022.

Det här förvärvet är ett bra komplement till vårt brandsäkerhetserbjudande och ger Systemair tillgång till system för rökgaskontroll för flerfamiljshus, säger Roland Kasper, CEO, Systemair. Group SCS kompetens att designa, montera, driftsätta och serva kompletta lösningar, inklusive avancerade styrsystem, kommer ytterligare stärka vår position inom Bostadssegmentet som är ett av våra uttalade tillväxtområden inom Systemair. När nya regler träder i kraft i Storbritannien under 2023, är Group SCS väl positionerat för att tillvarata affärsmöjligheter inom både renovering och nyinstallation av system för brandgasevakuering. Vi ser bra synergier med Systemairs befintliga säljorganisation över hela Storbritannien. Vi kommer även att utöka produktleveranserna från våra fabriker i Tyskland och Slovenien, avslutar Roland Kasper

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, +46 222 440 00, group.systemair.com


Systemair in brief
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 900 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.