Systemair länkar lån till hållbarhetsmål – uppnådda mål leder till lägre räntekostnader

oktober 2, 2023, 08:00

Pressmeddelande 2 oktober 2023

Systemair stärker sitt hållbarhetsarbete genom att länka sina befintliga revolverande kreditfaciliteter om 1,4 miljarder kronor till de egna hållbarhetsmålen. Krediterna är avsedda för bolagets generella långfristiga finansieringsbehov och förvärv.
 

Villkoren för kreditfaciliteterna kopplas till fyra av bolagets långsiktiga hållbarhetsmål och räntekostnaden justeras beroende på utfallet som under det senaste året varit positivt för samtliga områden och skulle leda till något lägre räntekostnader. För räkenskapsåret 2023/24 har även en del av koncernledningens bonus kopplats till utfallet av hållbarhetsmålen.
 

- ”Systemairs produkter skapar bättre luftkvalitet med lägre energianvändning. Hållbarhet är en av grundpelarna inom samtliga delar av företaget sedan många år. Det är med andra ord ett självklart steg att koppla bolagets finansiering till våra hållbarhetsmål”, säger Anders Ulff, CFO Systemair.
 

- ”Det här är en del av det arbete som sker hos oss för att alltmer koppla finansiella mått till hållbarhetsprestation. En effektiv styrning av vårt hållbarhetsarbete är viktigt och kommer att bidra till en ökad förändringstakt”, säger Lee Morgan, Hållbarhetsdirektör på Systemair.

 

Ändringsavtalet har ingåtts med Systemairs huvudbanker, Nordea och Svenska Handelsbanken.

Utvalda hållbarhetsmål

-         Ökad andel taxonomiförenlig försäljning

-         Minskad klimatpåverkan

-         Ökad jämställdhet

-         Färre arbetsskador

 

Ytterligare information om Systemairs hållbarhetsmål återfinns i våra kvartalsrapporter samt i års- och hållbarhetsredovisningen per 30 april 2023 på https://group.systemair.com/sv/investerare/. 

  

För ytterligare information kontakta:

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

 


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.