Systemair slutför avyttringen av den kommersiella luftkonditioneringsverksamheten till Panasonic

mars 1, 2023, 13:00
Regulatory information

Pressmeddelande 1 mars 2023

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har nu slutfört den tidigare meddelade avyttringen av den kommersiella luftkonditioneringsverksamheten till Panasonic.

Den avyttrade verksamheten omfattar Systemair S.r.l och Tecnair S.p.A. i Italien, Systemair AC SAS i Frankrike, samt luftkonditioneringsverksamheten i Systemair GmbH i Tyskland. Verksamhetens konsoliderade omsättning för rullande tolv månader, 1 augusti 2021–31 juli 2022, uppgick till 69 miljoner euro och de sysselsätter cirka 400 heltidsanställda.

Slutgiltig resultateffekt relaterat till avyttringen kommer att redovisas i bokslutskommunikén som publiceras 8 juni 2023.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har för närvarande cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har tillväxten varit i genomsnitt 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemairs aktier har varit noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm sedan oktober 2007 och handlas idag på Large Cap-listan. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.