Systemair stärker sin position i Marocko

februari 27, 2023, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 27 februari 2023

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) har förvärvat resterande 40% av aktierna i säljbolaget i Marocko och äger därefter samtliga aktier i Systemair Maroc.

Bolaget säljer Systemairs produkter i Marocko och Västafrika. Bolaget har en stark försäljningsutveckling och omsätter cirka SEK 130 miljoner med 33 anställda med kontor och lager i Casablanca. Förvärvet avser de resterande 40 procent av aktierna och ägs nu helt av Systemair.

Marocko är en tillväxtmarknad och vi ser fortsatt goda möjligheter för Systemairs produkter med bra tillväxt både i Marocko och i Västafrika.”, säger Roland Kasper, koncernchef för Systemair.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har för närvarande cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har tillväxten varit i genomsnitt 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemairs aktier har varit noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm sedan oktober 2007 och handlas idag på Large Cap-listan. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.