Systemairs bokslutskommuniké för 2022/23 presenteras den 8 juni

juni 1, 2023, 08:00
Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022/23 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 8 juni 2023.

Pressmeddelande 1 juni 2023

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022/23 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 8 juni 2023.

 

En digital konferens arrangeras kl. 09:00 CET den 8 juni 2023. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

 

För att delta i webbsändningen:

Om du vill delta i webbsändningen, registrera dig via länken nedan.

Efter registrering kommer du att få en länk för att bekräfta din e-post.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor när som helst under presentationen genom att skicka in en skriftlig fråga via webbsändning.

 

https://www.investis-live.com/systemair/6461ef9b900ed6140042cc74/trsh

 

Om du vill delta via telefon, se detaljer nedan:

Sverige: 010 884 80 16

Internationellt: +44 800 358 1035

Kod: 756639

 

Ovan information publiceras på group.systemair.com

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.