Systemairs rapport för det första kvartalet presenteras den 31 augusti

augusti 24, 2023, 08:00

Pressmeddelande 24 augusti 2023

Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q1 för räkenskapsåret 2023/24 kommer att offentliggöras kl. 13:00 CET den 31 augusti 2023.

Press- och analytikermöte arrangeras kl. 13:30 CET den 31 augusti 2023. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

 

För att delta i webbsändningen:
Om du vill delta i webbsändningen, registrera dig via länken nedan.
Efter registrering kommer du att få en länk för att bekräfta din e-post.
Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor när som helst under presentationen genom att skicka in en skriftlig fråga via webbsändning.

https://www.investis-live.com/systemair/64db6cbf2be9e41300f808e4/hdrt

 

Om du vill delta via telefon, se detaljer nedan:

Sverige: +46 (0)8 5051 0031 

Internationellt: +44 (0) 207 107 06 13 

Kod: 43046723 

 

Ovan information publiceras på group.systemair.com/sv/

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.