Systemairs rapport för det tredje kvartalet presenteras den 9 mars

mars 2, 2023, 09:20

Pressmeddelande 2 mars 2023


Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q3 för räkenskapsåret 2022/23 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 9 mars 2023.

En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 9 mars 2023. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.


För att delta i telefonkonferensen:

Ring 010-884 8016 alt. internationellt +44 20 3936 2999 och uppge kod 643665 minuter före start.

Presentationen publiceras på group.systemair.com


För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.