Systemairs valberedning

februari 13, 2023, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 13 februari 2023

Vid årsstämman den 25 augusti 2022 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari 2023. 

Härmed meddelas att efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i valberedningen. Den fjärde största ägaren Alecta har därför kontaktats. Valberedningen har utsetts att bestå av nedanstående personer: 

  • Gerald Engström, Färna Invest AB
  • Lennart Francke (Valberedningens ordförande), Swedbank Robur Fonder
  • William McKechnie, Alecta 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan lämpligen skicka e-post till Anders Ulff, CFO Systemair AB, anders.ulff@systemair.se. 

Årsstämma hålls den 31 augusti 2023, klockan 15.00 i Skinnskatteberg. 

 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, +46 73 94 40 13

Anders Ulff, CFO, +46 70 577 40 09 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har för närvarande cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har tillväxten varit i genomsnitt 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemairs aktier har varit noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm sedan oktober 2007 och handlas idag på Large Cap-listan. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.