Välbesökt kapitalmarknadsdag hos Systemair i Skinnskatteberg

januari 17, 2023, 18:30

Pressmeddelande 17 januari 2023

Den 17 januari höll Systemair kapitalmarknadsdag i Skinnskatteberg. Investerare och finansanalytiker bjöds en genomgång av Systemair och strategin framåt med fokus på hållbarhet, finansiell utveckling, tillväxt och lönsamhet. Deltagarna fick också presentationer av Systemairs produkter och lösningar inom bostadsventilation och reglerteknik.

De finansiella målen för tillväxt, lönsamhet, finansiell styrka och aktieutdelning befästes och presenterades tillsammans med strategiska aktiviteter för att nå målen.
Fokus låg på grundläggande faktorer som att ha ett attraktivt erbjudande som bygger på standardisering samt att utveckla och stärka relationer med kunder och partners. Tillsammans med en effektiv affärsverksamhet präglad av ständiga förbättringar, en hållbar och framtidssäkrad verksamhet samt en stark ställning som gynnas av strukturell tillväxt sammanfattar Systemairs budskap.

Presentationerna hölls av Roland Kasper CEO, Anders Ulff CFO, Lee Morgan Global Sustainability Manager och Janni Weber VP M&A och avslutades med en frågestund.

För att se alla presentationerna från kapitalmarknadsdagen, klicka här: group.systemair.com/se/cmd2023/
En inspelning kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09
Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har för närvarande cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren har tillväxten varit i genomsnitt 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemairs aktier har varit noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm sedan oktober 2007 och handlas idag på Large Cap-listan. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.