Systemairs valberedning

februari 21, 2024, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 21 februari 2024

Vid årsstämman den 31 augusti 2023 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för tre av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari 2024.

 

Härmed meddelas att efter samråd mellan bolagets tre största aktieägare har ebm-papst AB valt att avstå sin plats i valberedningen. Den fjärde största ägaren Alecta har därför kontaktats. Valberedningen har utsetts att bestå av nedanstående personer:

 

  • Lennart Francke (Valberedningens ordförande), Swedbank Robur Fonder
  • Gerald Engström, Färna Invest AB
  • Magnus Tell, Alecta

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan lämpligen skicka e-post till Anders Ulff, CFO Systemair AB, anders.ulff@systemair.se.

Årsstämma hålls den 29 augusti 2024, klockan 15.00 i Skinnskatteberg.

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Ulff, CFO, +46 70 577 40 09

 

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

 

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.  
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.