Marknadsområden
Andel av försäljningen

Norden 

~17%

Västeuropa

~45%

Östeuropa &

OSS

~12%

Nord- och sydamerika

~12%

Mellanöstern,
Asien, Australien och Afrika

>14%

(2024 03 05)