Marknadsområden
Andel av försäljningen

Norden 

~20%

Västeuropa

>10%

Östeuropa &

OSS

~15%

Nord- och sydamerika

>40%

Mellanöstern,
Asien, Australien och Afrika

>10%