Systemair ökade rörelseresultatet med 20 procent

mars 7, 2008, 08:30
Regulatory information
Systemair ökade rörelseresultatet med 20 procentNettoomsättningen under tredje kvartalet (nov - jan) ökade med 13 procent till769 Mkr (679) och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 20 procent till 104 Mkr(87).Under de första nio månaderna (maj - jan) för det brutna räkenskapsåret2007/2008, ökade nettoomsättningen med 14 procent till 2 296 Mkr (2 015) ochrörelseresultatet (EBIT) ökade med 20 procent till 319 Mkr (266).- Perioden har präglats av fortsatt god efterfrågan på koncernens produkter påde flesta marknader, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair. Särskiltglädjande är att Östeuropa fortsätter att visa stark tillväxt, främstbeträffande kommersiella lokaler. Det är vår bedömning att den positivautvecklingen fortsätter även under räkenskapsårets sista kvartal.Delårsrapporten i sin helhet finns från och med 7 mars kl 08.30 tillgänglig påhemsidan,www.systemair.se.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01Lars Hansson, Styrelseordförande, mobil 070-895 90 02Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Kort om SystemairSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 37 länder iEuropa, Nordamerika, Asien,Mellanöstern, Sydafrika och Australien. Bolaget omsatte drygt 2,7 miljarderkronor förra räkenskapsåret och har ca 1750 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetårligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste tio åren harden genomsnittliga tillväxten uppgått till 16 procent. Koncernen omfattar ett 50-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Bolaget noterades på OMXNordiska börs i Stockholm den 12 oktober 2007.