Systemair - EBIT-marginal nära 9%

november 26, 2009, 08:30
Regulatory information
Under det andra kvartalet (aug-okt) för det brutna räkenskapsåret2009/10, minskade nettoomsättningen med 12 procent till 829 Mkr(947). Rörelseresultatet minskade med 50 procent till 73 Mkr (146)medan EBIT-marginalen uppgick till 8,8 procent.- Trots att omsättningen under kvartalet minskade jämfört med förraåret, är vi rimligt nöjda med både omsättning och resultat. Det ärdet bästa enskilda kvartalet sedan förra hösten, då finanskrisendrabbade oss. Samma kvartal i fjol var koncernens bästa någonsin ochär i nuvarande konjunkturläge inte möjligt att uppnå. Vi har satsatfullt ut på produktutveckling och försäljningsaktiviteter och hargjort några intressanta förvärv, som kommer att bidra till fortsatttillväxt. Vi har också fortsatt med investeringar för atteffektivisera våra produktionsanläggningar. De neddragningar ocheffektiviseringar som har genomförts, har gett önskat resultat. Vårbedömning är att vi på de flesta marknader nått botten och att detfinns begynnande tillväxt på ett antal marknader. Vi är försiktigtpositiva över de kommande kvartalen och tror på god fortsatt tillväxtnär konjunkturen vänder upp igen, säger Gerald Engström, CEOSystemairTelefonkonferens för frågor till Gerald Engström, CEO och GlenNilsson, CFO kommer att hållas kl 10.00. För att delta itelefonkonferensen, ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge id.nr 852164.Följande material finns från idag, 26 november 2009, kl 08.30 påwebsidanhttp://www.systemair.com/sv/Investerare--Media/  * Delårsrapporten som pdf  * Sammanfattande presentation och intervju med koncernchef Gerald    Engström  * En powerpointpresentation av Q2 som pdfFör ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, 070-895 90 02Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, 070-654 40 03Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika ochAustralien. Bolaget omsatte cirka 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret2008/09 och har för närvarande cirka 1930 anställda. Sedan grundandetav Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigtuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader.Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico,VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på NasdaqOMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.