Bra start på året för Systemair

augusti 26, 2010, 13:30
Regulatory information

Första kvartalet i sammanfattning

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 817 Mkr (790).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 38 procent till 95 Mkr (69).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,6 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt ökade med 37 procent till 65 Mkr (47).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,24 kr (0,90).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 Mkr (72).

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:

"Vi är nöjda med vårt första kvartal, tillväxten är tillbaka och lönsamheten har förbättrats betydligt. Volymtillväxten är ca 6 % men på grund av svenska kronans förstärkning syns det inte fullt ut i ökad omsättning. Rörelsemarginalen har utvecklats positivt tack vare högre volymer och genomförda effektiviseringar."

"Vi är också nöjda med att under första kvartalet avslutat tre förvärv; i Holland, Tjeckien respektive Grekland som kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling i Europa. Vi står väl rustade för fortsatt tillväxt genom de investeringar som har gjorts i produktionsanläggningar, produktutveckling och marknadsföring."


För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 39 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 300 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.