Systemair delårsrapport Q2 2012/13 - Omsättningen ökade 18%

november 30, 2012, 08:00
Regulatory information

Andra kvartalet, augusti- oktober 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 216 Mkr (1 027).  

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 8 procent till 141 Mkr (130).  

 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,6 procent (12,7).  

 • Resultat efter skatt minskade till 89 Mkr (95).  

 • Resultat per aktie uppgick till 1,71 kr (1,83).  

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 143 Mkr (95).

Första halvåret, maj- oktober 2012

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 2 307 Mkr (1 931).  

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10 procent till 239 Mkr (217).  

 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent (11,2).  

 • Resultat efter skatt ökade till 162 Mkr (150).  

 • Resultat per aktie uppgick till 3,11 kr (2,89).  

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 204 Mkr (147).  

Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:
"Vår omsättning ökade med 18,4 procent och vår organiska tillväxt för andra kvartalet uppgick till 10,5 procent. Detta tack vare att våra större marknader visade en bra utveckling med Ryssland i spetsen. Att vi dessutom uppnår en rörelsemarginal på 11,6 procent tycker vi är ett styrketecken med tanke på den osäkerhet som råder på många marknader."

En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 30 november 2012. Rapporten presenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen. För att delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 925859 några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.com.

För ytterligare information kontakta:
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 30 november 2012 kl 08.00.


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 44 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, och Sydafrika. Bolaget omsatte 4 miljarder kronor räkenskapsåret 2011/12 och har för närvarande cirka 3 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.