Systemair publicerar årsredovisningen för 2016/17

augusti 3, 2017, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 3 augusti 2017

Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar idag att företaget publicerar årsredovisningen för 2016/17, se bifogad pdf-fil. Årsredovisningen finns även publicerad på bolagets webbplats www.systemair.com, i både svensk och engelsk version.

Tryckt årsredovisning distribueras inom kort till de som har anmält sitt intresse per telefon +46 222 440 00. Årsredovisningen kan även beställas i tryckt format på hemsidan.

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, +46 222-440 13, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09
Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 3 augusti 2017 kl 08.00.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.