Systemair AB delårsrapport Q2 2019/20 - Ett starkt kvartal

december 5, 2019, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 5 december 2019

Andra kvartalet, augusti – oktober 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 15,4 procent till 2 483 Mkr (2 151).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 6,0 procent (9,1).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 284 Mkr (189).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (8,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 194 Mkr (126).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,72 kr (2,42).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 271 Mkr (87).

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
”Under det andra kvartalet uppgick tillväxten till 15,4 procent, varav 6,0 procent organiskt. Undantaget Norden, visar samtliga regioner god tillväxt med Östeuropa och Nordamerika i täten. Räkenskapsårets andra kvartal är normalt det resultatmässigt starkaste för Systemair. Till följd av genomförda åtgärder och ett gott kapacitetsutnyttjande i flertalet fabriker fortsatte bruttomarginalen att förbättras. Även rörelseresultatet för-bättrades och uppgick till 284 Mkr eller 11,4 procent jämfört med 189 Mkr samma kvartal föregående år. Under de senaste nio åren har Systemair visat en organisk tillväxt under samtliga kvartal med ett undantag.” 

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 5 december 2019.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 000 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.