Systemair AB delårsrapport Q4 2019/20

juni 9, 2020, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 9 juni 2020

Fjärde kvartalet, februari 2020 – april 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 5,3 procent till 2 031 Mkr (2 144).
 • Den organiska tillväxten uppgick till -6,8 procent (9,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 56 Mkr (114) varav nedskrivning av goodwill uppgick till -38 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (5,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 Mkr (78).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (1,53).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 Mkr (36).

Helåret, maj 2019 – april 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent till 8 915 Mkr (8 326).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 1,2 procent (7,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 626 Mkr (528) varav nedskrivning av goodwill uppgick till -38 Mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (6,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 385 Mkr (321).
 • Resultat per aktie uppgick till 7,34 kr (6,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 844 Mkr (387).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning (2,00) lämnas med hänvisning till den rådande osäkerheten kring Coronapandemin.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:
Under det fjärde kvartalet minskade försäljningen med 5,3 procent. Kvartalet inleddes relativt väl men i synnerhet under april månad var nedgången påtaglig till följd av Coronarelaterade effekter i flera länder. Det är ändå glädjande att kunna rapportera Systemairs starkaste år försäljnings- och resultatmässigt. Bruttomarginalen fortsatte att förbättras till följd av det åtgärdsprogram som konsekvent bedrivits. Under kvartalet genomfördes även en nedskrivning av goodwill om totalt 37,8 Mkr. Justerat för nedskrivningarna uppgick rörelsemarginalen till 4,6 procent för kvartalet och 7,4 procent för helåret. Även om det inte fullt ut motsvarade våra förväntningar kan det ändå ses som ytterligare ett steg i rätt riktning mot att nå en rörelsemarginal om 10 procent."

För ytterligare information kontakta:
Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 9 juni 2020.

 

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2018/19 och har cirka 6 300 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 80-tal bolag.