Systemair AB delårsrapport Q4 2021/22

juni 8, 2022, 08:00
Regulatory information

Pressmeddelande 8 juni 2022

Fjärde kvartalet, februari – april 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 20,5 procent till 2 662 Mkr (2 208).
 • Den organiska tillväxten uppgick till +16,4 procent (+17,1).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 230 Mkr (209). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 191 Mkr (173) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -39 Mkr (-36).
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,6 procent (9,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 139 Mkr (116).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,66 kr (0,55).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 Mkr (+229).

Helåret, maj 2021 – april 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 13,1 procent till 9 634 Mkr (8 519).
 • Den organiska tillväxten uppgick till +12,7 procent (+2,1).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 821 Mkr (723). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 770 Mkr (677) varav nedskrivningar av goodwill och omvärdering vid förvärv uppgick till -51 Mkr (-46).
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,5 procent (8,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 544 Mkr (411).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,61 kr (1,95).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 235 Mkr (994).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,90 kr (0,75) per aktie.

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

Vi är nöjda med att avsluta räkenskapsåret med en fortsatt god organisk tillväxt om 16,4 procent. Komponentbrister och hög sjukfrånvaro på grund av Covid-19 under inledningen av kvartalet har haft negativ inverkan. Det justerade rörelseresultatet ökade till 230 Mkr (209) och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (9,4).

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13
Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 08:00 (CET) den 8 juni 2022.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 700 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.