Systemair AB delårsrapport kvartal 3, 2024

mars 5, 2024, 07:00
Regulatory information

PRESSMEDDELANDE 5 MARS 2024

Tredje kvartalet, november 2023 – januari 2024

  • Nettoomsättningen minskade med 7,1 procent till 2 827 Mkr (3 043).
  • Den organiska tillväxten uppgick till +0,1 procent (+22,2).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 198 Mkr (277) och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (9,1). 
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 73 Mkr (277) och rörelsemarginalen uppgick till 2,6 procent (9,1). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader för flytt av Menergas produktion till Slovenien om totalt 125 mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -24 Mkr (170).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +403 Mkr (279).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,12 kr (0,79).

 

Systemair VD & koncernchef, Roland Kasper, kommenterar:

”Systemairs tredje kvartal, som omfattar november till januari, är normalt sett vårt svagaste kvartal, med

undantag för föregående år som var ovanligt starkt. Att då nå en organisk tillväxt om 0,1 procent ser vi som ett styrkebesked. Det justerade rörelseresultatet för perioden uppgick till 198 Mkr (277). Vi mycket nöjda med att vi under perioden tecknat en rad strategiska och stora order i olika delar av världen och det visar på den tillväxtpotential som finns framåt.”

 

Press- och analytikermöte arrangeras kl. 09:00 CET den 5 mars 2024. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO.

 

För att delta i webbsändningen:

Om du vill delta i webbsändningen, registrera dig via länken nedan.

Efter registrering kommer du att få en länk för att bekräfta din e-post.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor när som helst under presentationen genom att skicka in en skriftlig fråga via webbsändning.

 

https://www.investis-live.com/systemair/65b251d47f77220c00db94d1/jsre

 

Om du vill delta via telefon, se detaljer nedan:

Sverige: 08 5051 0031 eller 020 089 0141

Internationellt: +44 (0)207 107 0613

Kod: 43046723
 

Ovan information publiceras på group.systemair.com

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09

 

     

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande kl. 07:00 (CET) den 5 mars 2024.

  

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 51 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 12,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2022/23 och har idag cirka 6 600 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 10,5 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.
Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.