Minska våra produkters koldioxidavtryck

Systemairs produkter har en lång livslängd, men det är viktigt för oss att minska koldioxidavtrycket i våra produkter. Vi strävar efter att utmana materialval och andra nyckelfaktorer som påverkar våra produkters koldioxidavtryck och cirkularitet. Ett bra exempel på detta är valet av "grönare" stål i vår tillverkningsanläggning för luftbehandlingsaggregat i Madrid, Spanien.

Systemair Spanien har kommit överens med sin stålleverantör om att köpa "grönare" stål. Stålet har ett 70% lägre koldioxidavtryck än "vanligt" stål, och som ett första steg har Systemair Spanien börjat beställa Magnelis-belagt stål för sin produktion av Geniox-enheter.

Systemair Spain är redan starkt engagerat i klimatarbetet och är angelägna om att positionera sig som en tillverkare i framkant av utvecklingen. Stålet i våra produkter utgör en stor del av vikten av den färdiga produkten, och därför har stål med lägre koldioxidavtryck en relativt stor inverkan på att minska produktens totala koldioxidavtryck.

– Vi tror att det här är framtiden, säger produktionschefen Alberto Solar. Förr eller senare kommer alla att vilja ha detta stål, och vi tycker att det är bra att vara först och etablera en bra relation med vår leverantör och på vår marknad. Vi vill också påpeka att detta är ett lokalt initiativ här i Spanien och att vår första order av stål i en viss tjocklek bara är ett första steg. Det "grönare" stålet är dyrare än vanligt stål, men vi tror att denna typ av initiativ inte bara är i linje med våra hållbarhetsmål när det gäller minskning av CO2-utsläpp, utan också behövs för att uppnå EU-direktivens krav för de kommande åren. I grund och botten säljer stålproducenterna hela sitt lager av detta stål, så det är viktigt att vi engagerar oss nu.

Du kanske också är intresserad av...

Energiåtervinning för att begränsa klimatförändringarna

Minskade CO2-utsläpp och lägre kostnader när energi återvinns.

Solcellsanläggning, Bratislava, Systemair Slovakien

Investeringar i solenergi

Att investera i solpaneler är inte bara ett uttalande om att Systemair satsar på hållbarhet, de stigande energipriserna har också gjort det allt mer ekonomiskt fördelaktigt.

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och integrerad i vår verksamhet, det möjliggör ett helhetsgrepp som skapar värde för alla våra intressenter.