Investeringar i solenergi

Att investera i solpaneler är inte bara ett kvitto på att Systemair satsar på hållbarhet, de stigande energipriserna har också gjort det allt mer ekonomiskt gynnsamt. Systemair-företag i Turkiet, Slovakien och Belgien har nyligen investerat i solenergi.

2 200 solpaneler i Turkiet

Systemair Turkiet har investerat i solenergi. Den nyligen avslutade installationen består av 2 200 solpaneler på taket till den turkiska fabriken i Dilovasi.

- Vi är mycket stolta och glada över denna investering, säger Ayşegül Eroğlu, biträdande chef på Systemair Turkiet. Det är en investering i hållbarhet, men också en investering för att sänka kostnaderna. Enligt ackrediterad programvara och meteorologiska data i regionen där fabriken ligger kommer solkraftverket att producera så mycket som 1 400-1 500 MWh varje år.

- Eftersom elförbrukningen för fabriken förra året var cirka 1 000 MWh kommer investeringen inte bara att sänka elräkningarna, Systemair kommer också att få betalt för den extra el som produceras och överförs till det sammankopplade nätet. Beroende på elkostnaderna kommer avkastningen för investeringen att vara cirka 2-3 år.

Solcellsanläggning, Systemair Belgien
Solcellsanläggning, Bratislava, Systemair Slovakien

1 110 solpaneler i Slovakien

Det är inte bara Turkiet som har investerat i solenergi. Även i Slovakien har solpaneler installerats på taket till produktionsanläggningen i Kalinkovo utanför Bratislava.

Taket har 1 110 solpaneler, 555 optimerare och 4 växelriktare. Den årliga kapaciteten är cirka 486 MWh, vilket motsvarar 26 % av produktionsanläggningens elförbrukning. Det motsvarar också 54 ton minskade CO2-utsläpp (eller 2 950 planterade träd). Den beräknade tiden för avkastning på investeringen är kort.

– Vi har gjort den här investeringen av flera anledningar, säger Maroš Chlebo på Systemair i Kalinkovo. Först och främst är det ett tydligt uttalande att vi uppmärksammar hållbarhet. Vi planerar att presentera en hel systemöversikt i applikationen i receptionen på vår kontorsbyggnad så att besökarna kan se att vi gör något för att minska CO2-avtrycket. Om det faktiska energipriset inte sjunker för mycket har hela investeringen en återbetalningstid som är mindre än tre år. Det betyder att det på kort sikt kommer att generera betydande besparingar för oss.

64 000 watt i Belgien

I Arschot Belgium har Menerga och Systemair investerat i en solcellsanläggning med en kapacitet på 64 kW. Fastigheten i fråga rymmer både anställda i från Menerga Belgien och Systemair Norra Belgien.

- Installationen ger energi till kontoret, den laddar våra bilar och resten säljer vi och skickar ut till nätet, säger Johan Verplaetsen på Menerga Belgium. Tack vare denna investering har nu 50 % av vår fordonsflotta ersatts av elbilar, och mer är på väg. Detta har också inspirerat våra kollegor från Systemair Norra Belgien att börja konvertera sin flotta.

Johan Verplaetsen tillägger att solcellsprojektet är framgångsrikt på flera sätt. Fastigheten är energipositiv då den producerar mer el än vi förbrukar. Vi förväntar oss att investeringen betalar sig om några år. Projektet har också fått oss att se över vår elförbrukning och elproduktion och byta till den elleverantör som ger oss bäst pris.

Solcellsanläggning, Systemair Belgien

Du kanske också är intresserad av...

Minska våra produkters koldioxidavtryck

Systemair Spanien har kommit överens med sin stålleverantör om att köpa "grönare" stål. Stålet har ett 70 % lägre koldioxidavtryck än "vanligt" stål.

Framtidens ingenjörer

Att vara ett ansvarsfullt företag kan ta sig många olika uttryck. Det behöver inte bara handla om kunder, leverantörer och anställda. Det kan också handla om framtidens ventilationsexperter.

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och integrerad i vår verksamhet, det möjliggör ett helhetsgrepp som skapar värde för alla våra intressenter.