kapitalmarknadsdag, investerare

Kapitalmarknadsdagen 17 Jan 2023

Den 17 januari höll Systemair kapitalmarknadsdag i Skinnskatteberg. Inbjudna var investerare och finansanalytiker som bland annat fick presentationer av Systemairs produkter och lösningar inom växande områden som bostadsventilation och reglerteknik. Givetvis handlade dagen även om hållbarhet, finansiell utveckling, tillväxt och lönsamhet.

De finansiella målen för tillväxt, lönsamhet, finansiell styrka och aktieutdelning presenterades tillsammans med strategiska aktiviteter för att nå målen. Mycket vikt lades på hur man ska nå rörelsemarginalen på 10 %.
Här fokuserar man på grundläggande faktorer som att ha ett attraktivt erbjudande som bygger på standardisering samt att utveckla och stärka relationer med kunder och partners. Men även en effektiv affärsverksamhet präglad av ständiga förbättringar, en hållbar och framtidssäkrad verksamhet samt en stark ställning som gynnas av strukturell tillväxt.

Presentationerna hölls av Roland Kasper CEO, Lee Morgan Global Sustainability Manager, Anders Ulff CFO och Janni Weber VP M&A och avslutades med en frågestund.

Nedladdning

CMD 2023 Presentation (18Mb)