Ny fabrik invigd i Indien 

Indien är en strategisk och expansiv marknad för Systemair. Nyligen kunde vi inviga en ny fabrik i anslutning till vår huvudanläggning i Greater Noida utanför huvudstaden New Delhi i norra Indien. Sedan tidigare har Systemair även en produktionsanläggning i Hyderabad, och med den nya fabriken har vi nu tre produktionsanläggningar med totalt ca 25 000 kvm produktionsyta i Indien.

I de indiska anläggningarna tillverkas certifierade luftbehandlingsaggregat, luftdistributionsprodukter, fläktar och brandsäkerhetsprodukter. Tillverkningen i den nya fabriken är idag enbart inriktad på luftdistributionsprodukter och tunnelfläktar. Bägge produktionsanläggningarna i Greater Noida är moderna och välinvesterade, med välutbildad personal och ett starkt fokus på kvalitet och flexibilitet.

- Systemair Indien har utvecklats väldigt väl, och den nya fabriken ger oss möjlighet att fortsätta den spännande tillväxtresan, säger Roland Kasper, VD Systemair. Det var väldigt motiverande och givande att få vara med våra kollegor och den lokala ledningen vid denna invigning. Med vår investering här blir det enklare att säkerställa vår konkurrenskraft och en högre produktionskapacitet för den lokala marknaden.

 

LEED Platinum

Systemairs huvudanläggning i Greater Nodia har miljöcertifieringen LEED Platinum. LEED är ett internationellt system för miljöcertifiering av byggnader och står för Leadership in Energy and Environmental Design. Poäng tilldelas utifrån olika kriterier som exempelvis minskning av klimatförändringar genom energieffektivisering. Platinum innebär att byggnaden har den högsta nivån vad gäller minskad användning av resurser så som energi, mark, vatten, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Den prestigefyllda certifieringen har bland annat uppnåtts genom ett avancerat och energieffektivt ventilationssystem från Systemair!