Systemair åtar sig att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål

Systemair tar ytterligare ett steg för att minska växthusgasutsläppen, såväl från den egna verksamheten som i hela värdekedjan för sina produkter. Genom att åta sig att sätta vetenskapligt baserade mål genom Science Based Targets initiative (SBTi) får Systemair en extern verifiering av sitt arbete för klimatet.

Under flera år har Systemair minskat sina utsläpp från den egna verksamheten (scope 1 & 2). Nu utökas arbetet med att kartlägga och förstå de utsläpp som finns utanför den egna verksamheten i andra delar av värdekedjan (scope 3).

De vetenskapligt baserade målen genom Science Based Targets initiative ska vara underbyggda med data från såväl företagets egna verksamhet som från andra delar av värdekedjan. Målen ska inkludera ett kortsiktig mål där tidshorisonten är cirka 2030 och även inkludera ett långsiktigt så kallat netto-noll mål, där EU till exempel satt år 2050.

Science Based Targets är ett samarbete mellan bland andra WWF och FN:s Global Compact, där SBT utvärderar och godkänner företags mål. Fler än 4000 företag är registrerade av SBT.