Energiåtervinning för att begränsa klimatförändringarna

Minskade CO2-utsläpp och lägre kostnader när energi återvinns

En betydande del av de totala koldioxidutsläppen kommer från byggnader, där produktionen av el och värme kan hänföras till en stor del av den. Beräkningar visar att 40 procent av de totala utsläppen direkt eller indirekt kan kopplas till byggnader. Det betyder att om energibehovet i byggnader kan minskas, kommer de globala CO2-utsläppen också att minska. I kombination med lägre kostnad är detta en win-win.

Det finns mer än 30 miljoner fastigheter i Europa som behöver renoveras för bättre energieffektivitet och därmed bidra till de globala klimatmålen. Systemairs ingenjörer arbetar dagligen med att utveckla allt effektivare luftbehandlingsprodukter och lösningar. Många av dem har en energiåtervinnande funktion, där energi i form av värme (eller kyla) tas om hand och återanvänds i ett kretslopp. Detta minskar drastiskt det totala behovet av ytterligare uppvärmning eller kylning. Det beräknade bidraget från alla Systemairs produkter är 1,9 TWh lägre energibehov årligen. Det motsvarar mer än 500 000 ton CO2-utsläpp som undvikits, vilket motsvarar utsläppen från 280 000 bilar varje år.

Roterande värmeväxlare. Värmeväxlingen mellan till- och frånluft går genom en rotor (ett roterande hjul tillverkat av veckad aluminium). Den varma frånluften värmer rotorn innan den roterar över till tillluftsdelen av aggregatet och avger sin värme till den svalare tilluften.

Så här fungerar det

Ett luftbehandlingsaggregat släpper in frisk utomhusluft i en byggnad samtidigt som det ventilerar ut den uppvärmda inomhusluften från byggnaden. Principen är att inte bara släppa ut den varma luften utan att återvinna värmen i den. Den kalla utomhustilluften värms upp med en värmeväxlare som värmer kall tilluft med värmen från byggnadens frånluft när den ventileras ut. Under den kalla årstiden återvinner du värmen från byggnaden för att värma tilluften, under den varmare årstiden gäller motsatt logik, du använder enheten för att kyla tilluften och bygga på ett energieffektivt sätt.

Luftbehandlingsaggregaten från Systemair kan utrustas med roterande värmeväxlare, uppströms- eller korsströmsväxlare eller till och med vätskeanslutna värmeväxlare. För ytterligare uppvärmning av tilluft kan du välja vattenvärmebatterier eller elektriska värme- och/eller kylbatterier. Med ett avancerat styrsystem kan du snabbt och enkelt övervaka och ytterligare optimera inomhusklimatet. Styrsystemet kan användas för så kallad behovsstyrd ventilation, vilket innebär att ventilationen automatiskt anpassar sig till förhållandena i det övervakade utrymmet. Luftflödet minskar när ingen är hemma eller på kontoret och ökar när det behövs. All energi i ett ventilationssystem kan inte återvinnas, men Systemair har produkter som kan återvinna hela vägen upp till 92 % av energin från ventilationen. Moderna ventilationssystem är i allmänhet mycket energieffektiva.

På så sätt kan ett energieffektivt, modernt ventilationssystem med värmeväxlare och behovsstyrd ventilation drastiskt minska energibehovet från byggnader och därmed också CO2-utsläppen.

Du kanske också är intresserad av...

Att minska våra produkters koldioxidavtryck

Systemair Spanien har kommit överens med sin stålleverantör om att köpa "grönare" stål. Stålet har ett 70 % lägre koldioxidavtryck än "vanligt" stål.

Solcellsanläggning, Bratislava, Systemair Slovakien

Investering i solenergi

Att investera i solpaneler är inte bara ett uttalande om att Systemair satsar på hållbarhet, de stigande energipriserna har också gjort det allt mer ekonomiskt fördelaktigt.

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och integrerad i vår verksamhet, det möjliggör ett helhetsgrepp som skapar värde för alla våra intressenter.