Årsstämma i Systemair AB den 27 augusti 2008

juli 21, 2008, 07:00
Regulatory information
Årsstämma i Systemair AB den 27 augusti 2008Systemair AB (publ)kommer att hålla årsstämma den 27 augusti 2008 kl.15.00 påFärna Herrgård&Konferens,Färna, Skinnskattebergs kommun.I samband därmed hålls fabriksvisning och produktpresentation vidhuvudanläggningen i Skinnskatteberg med start kl.13.00.Kallelse, förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, publicerasidag den 21 juli i Svenska Dagbladet, Post- och inrikes tidningar samt påbolagets hemsida www.systemair.seFör ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02Gerald Engström, CEO,  0222-440 01, mobil 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien,Sydafrika, och Australien. Bolaget omsatte cirka 3,1 miljarder kronorräkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 900 anställda.Sedan grundandet avSystemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigt uppvisatpositiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittligatillväxten uppgått till cirka 18 procent . Koncernen omfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader, i synnerhet iCentral- och Östeuropa inklusive Ryssland. Koncernens produkter marknadsförsunder varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan den 12oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstorabolag.

Downloads