Årsstämma i Systemair AB 2009

september 11, 2009, 11:45
Regulatory information
Pressrelease 11 september 2009Årsstämma i Systemair AB 2009Systemair höll sin årsstämma den 3 september 2009 i Systemair Expo iSkinnskatteberg. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtligaföreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:Utdelning Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,75 kronor per aktie iordinarie utdelning fastställdes. Som avstämningsdag för rätt att få utdelningbestämdes tisdagen den 8 sept. Utdelningen skall betalas ut den 11 september2009 genom Euroclear. Val av Styrelse Stämman följde valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna LarsHansson, Elisabeth Westberg, Göran Robertsson, Jürgen Zilling samt GeraldEngström. Lars Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.Protokollet i sin helhel finns fr o m11 september 2009 underInvesterareMedia/Bolagsstyrning/Årsstämma på www.systemair.comFör ytterligare information kontakta: Lars Hansson, styrelseordförande, mobil 070-895 90 02 Gerald Engström, CEO, 0222-440 01, mobil 070-519 00 01 Glen Nilsson, CFO, 0222-44003, mobil 070-654 40 03 Systemair AB,  739 30 Skinnskatteberg,  Tel 0222-440 00 ,  www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrikaoch Australien. Bolaget omsatte drygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret2008/09 och har för närvarande cirka 1960anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positivarörelseresultat. Under de senaste 3 åren har den genomsnittliga tillväxtenuppgått till cirka 13 procent. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkenaSystemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat påNasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads