Systemair - bibehållen omsättning under Q1

september 3, 2009, 13:56
Regulatory information
Under det första kvartalet (maj-juli) för det brutna räkenskapsåret 2009/2010, var nettoomsättningen 790 Mkr (787). Rörelseresultatet minskade med 34% till 69 Mkr (103) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7% (13,1).
 
- Vi är nöjda med att ha uppnått samma omsättning som föregående år, även om vi är hjälpta av
valutor och i viss mån förvärv. Rörelseresultatet på 8,7% under lågkonjunkturen, bekräftar att våra kostnadsanpassningar fungerat.

Vi har inte gjort avkall på våra framtidssatsningar: produktutveckling, marknadsbearbetning och
effektiviseringar pågår oförminskat. Fortsatta investeringar i produktionsutrustningar och byggnader har genomförts. Vi är väl rustade för fortsatt tillväxt när konjunkturen vänder upp igen, säger Gerald Engström, koncernchef för Systemair.


Delårsrapporten i sin helhet finns från och med 3 september kl 13.00 tillgänglig på webbsidan, www.systemair.com.