Systemair expanderar i Asien

februari 16, 2009, 16:30
Regulatory information
Systemair expanderar i AsienVentilationsföretaget Systemair satsar vidare i Asien och har invigt två nyamonteringsfabriker, i Indien och i Malaysia. Fabriken i Indien invigdes avSveriges ambassadör, Lars-Olof Lindgren.Systemair India har sitt huvudkontor i New Delhi och säljkontor i Puna,Bangalore och Colcata samt den nya monteringsfabriken med lager i Alwar, intelångt från Delhi. Totalt finns idag ett 15-tal anställda, varav merpartenarbetar med försäljning och marknadsföring. Den nybyggda monteringsfabriken har en yta på 2000 kvm och är avsedd förmontering av boxfläktar och axialfläktar. Systemair Malaysia består av ett säljbolag och ett produktionsbolag sommarknadsför och tillverkar fläktar bland annat för tunnel- ochgarageventilation. Totalt 60 anställda som nu flyttar till moderna, gemensammalokaler på 4000 kvm med säljkontor, produktion och lager.  - Systemair Malaysia blir därmed ett logistiskt nav för distribution avSystemairs produkter i Asien, säger  Svein Nilsen, försäljnings- ochmarknadsdirektör i Systemairkoncernen. - Vi har nu goda förutsättningar för ökadförsäljning av Systemairs hela produktsortiment i regionen.För ytterligare information kontakta: Svein Nilsen, försäljnings- och marknadsdirektör, +47 930 627 00,svni@systemair.seGerald Engström, CEO, +46 705 190 001, geen@systemair.seSystemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika, och Australien. Bolagetomsatte cirka 3,1 miljarder kronor räkenskapsåret 2007/08 och har cirka 1 960anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 18 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på flera tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.

Downloads