Systemair håller årsstämma den 3 september

juli 30, 2009, 08:00
Regulatory information
Pressrelease 30 juli 2009Systemair håller årsstämma den 3 septemberVentilationsföretaget Systemair AB, med brutet räkenskapsår 1 maj-30 april,håller årsstämma den 3 september 2009 i nya aulan, Systemair Expo iSkinnskatteberg. I samband därmed hålls fabriksvisning och produktpresentation vidhuvudanläggningen i Skinnskatteberg med start kl.13.00.Kallelse, förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, publicerasidag den 30 juli i Svenska Dagbladet, Post- och inrikes tidningar samt påbolagets webbplats, www.systemair.com. På webbsidan finns ocksåfullmaktsblankett och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordf.    070-895 90 02 Gerald Engström, CEO       0222-440 01, 070-519 00 01Glen Nilsson, CFO          0222-440 03, 070-654 40 03Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattecirka 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande cirka1945 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange iStockholm på listan för medelstora bolag.

Downloads