Systemairs Q2, 2009/10 presenteras den 26 november

november 23, 2009, 12:30
Regulatory information
Delårsrapporten Q2 2009/10 publiceras kl 08.30 den 26 november påsvenska och engelska på koncernens webbsida www.systemair.com.En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engströmpubliceras samtidigt på webbsidan.Telefonkonferens kommer att hållas kl 10.00. För att delta itelefonkonferensen, ring in på+46 (0)8 5052 0110, id.nr 852076.Bilder till telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga påwebbsidan:http://www.systemair.com/sv/Investerare--Media/Kontakter:Gerald Engström, CEO  0222-440 01Glen Nilsson, CFO     0222-440 03Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika ochAustralien. Bolaget omsatte cirka 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret2008/09 och har för närvarande cirka 1930 anställda. Sedan grundandetav Systemair 1974 har bolaget årligen ökat omsättningen och samtidigtuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 3 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 13 procent. Koncernenomfattar ett 50-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader.Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico,VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på NasdaqOMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.