Stark resultatökning i fjärde kvartalet för Systemair

juni 3, 2010, 08:30
Regulatory information

Ventilationsföretaget Systemair redovisar en resultatökning (EBIT) för fjärde kvartalet med 169 % till 66 Mkr (25). Omsättningen för kvartalet ökade med 1 % till 801 Mkr (792). För räkenskapsåret 2009/10 (1 maj - 30 april) minskade omsättningen med 3 % till 3 219 Mkr (3 333) medan rörelseresultatet (EBIT) minskade med 19 % till 275 Mkr (341). Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 % (10,2) för helåret. Kassaflödet från löpande verksamheten har varit starkt och uppgick för helåret till 357 Mkr (297), en ökning med 20 %.

Systemairs VD och koncernchef, Gerald Engström, kommenterar:

"Det här är första året som vi inte uppnår omsättningstillväxt, vilket vi gjort alla andra år sedan starten 1974. Trots detta är vi nöjda med både omsättning och resultat. Att under finanskrisen klara en rörelsemarginal på 8,5 procent och bibehålla bruttomarginalen är ett styrketecken.

Även om omsättningen minskat något har vi tagit marknadsandelar på flera marknader. Vår offensiva satsning har fortsatt genom företagsförvärv och beslut om utbyggnad av produktionsanläggningen i Litauen. Dessutom har vi förstärkt säljorganisationen på flera marknader.

Vi ser med tillförsikt på det kommande året och bedömer att tillväxten kommer tillbaka och därmed ytterligare förbättrad lönsamhet."


Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig idag fr o m kl 08.30 på www.systemair.com. En presentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen.

En telefonkonferens kommer att äga rum idag kl 09.00. För att delta i telefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 866889 några minuter före start.


För ytterligare information kontakta:
Lars Hansson, styrelseordförande, +46 8 731 04 92, +46 70 895 90 02
Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01
Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com


Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har för närvarande cirka 2 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.

Koncernen omfattar ett 60-tal bolag. Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag