Systemairs Bokslutskommuniké 2009/10 publiceras den 3 juni

maj 26, 2010, 08:30
Regulatory information
Årsbokslutet 2009/10 publiceras kl 08.30 den 3 juni på svenska och engelska påkoncernens webbplats www.systemair.com . Enpresentation med intervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt påwebbplatsen.Telefonkonferens kommer att äga rum kl 09.00. För att delta itelefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 5052 0114 och uppge kod 866889 någraminuter före start.För ytterligare information kontakta:Lars Hansson, styrelseordförande, +46 8 731 04 92, +46 70 895 90 02Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comSystemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 38 länder iEuropa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsattedrygt 3,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2008/09 och har för närvarande drygt2 200 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget årligen ökatomsättningen och samtidigt uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag.[HUG#1418674]