Systemair delårsrapport Q2 2011/12 - Rörelseresultat +19%

november 30, 2011, 08:30
Regulatory information
Andra kvartalet, augusti 2011 - oktober 2011 * Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 027 Mkr (929). * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19 procent till 130 Mkr (110)*. * Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent (11,7)*. * Resultat efter skatt ökade med 19 procent till 95 Mkr (80). * Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,83 kr (1,53). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95 Mkr (70).Första halvåret, maj 2011 - oktober 2011 * Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 931 Mkr (1 746). * Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6 procent till 217 Mkr (204)*. * Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (11,7)*. * Resultat efter skatt ökade med 4 procent till 150 Mkr (145). * Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,89 kr (2,77). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (125).*) Föregående års rörelseresultat och rörelsemarginal har justerats förrealisationsvinst från en fastighetsförsäljning om +10,5 Mkr.Gerald Engström, VD och koncernchef kommenterar:"Vi har passerat en miljard i kvartalsomsättning en viktig milstolpe för oss.Tillväxten under kvartalet var 11 % och rörelseresultatet ökade med 19 % om manbortser från en fastighetsförsäljning förra året. Speciellt bra har utvecklingeni Norge, Danmark och Ryssland varit. Vi har fullföljt våra stora investeringar ivåra centrala produktionsanläggningar."En telefonkonferens arrangeras kl. 9:00 CET den 30 november 2011. Rapportenpresenteras av Gerald Engström, CEO, samt Glen Nilsson, CFO. En presentation medintervju av koncernchef Gerald Engström publiceras samtidigt på webbplatsen. Föratt delta i telefonkonferensen ring +46 (0)8 5052 0110 och uppge kod 908096några minuter före start. Presentationen publiceras på www.systemair.comFör ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comNotera:  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Systemair AB (NASDAQOMX Stockholm: SYSR) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas bådei en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 30 november 2011 kl08.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 41 länder iEuropa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,47 miljarder kronor räkenskapsåret 2010/11 och har förnärvarande cirka 2 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1567538]

Downloads