Systemair expanderar till Sydamerika

mars 1, 2011, 08:30
Regulatory information
Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) expanderar verksamheten till Sydamerikaoch startar säljbolag i Santiago, Chile.Vi har valt Chile som första steg i vår Sydamerikasatsning, klimatet liknar detEuropeiska och även nätspänningen är densamma. Tillväxten under 2010 har varitgod och byggprojekten har kommit igång igen.- "Chile har relativt höga energikostnader och vi ser en ökad efterfrågan påenergieffektiva ventilationsprodukter. Vi bedömer att vårt produktprogram kommeratt ha god marknadspotential", säger VD Gerald Engström.För ytterligare information kontakta:Gerald Engström, CEO, + 46 222 44 001, + 46 70 519 00 01Glen Nilsson, CFO, + 46 222 44003, + 46 70 654 40 03Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00,www.systemair.comNotera:  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Systemair AB skaoffentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handelmed finansiella instrument. Informationen lämnas både i en svensk och en engelskversion för offentliggörande den 1 mars 2011 kl 08.30.Systemair i korthetSystemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder iEuropa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Afrika och Australien.Bolaget omsatte 3,2 miljarder kronor räkenskapsåret 2009/10 och har förnärvarande cirka 2 500 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolagetuppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 åren har dengenomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 15 procent.Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernensprodukter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech.Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm pålistan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60-tal bolag.[HUG#1493074]